Informatie

Buurtvereniging “De Zaalheuvel”

p.a. Zaalheuvelweg 13

5363TE  Velp (N.B.)

Bestuur:

Voorzitter: Toon van Kempen

Secretaris: Ans  Vos

Penningmeester: Maarten van Haren

Overige Bestuursleden: Heidi Raaijmakers en Nicole van Veelen.

Contact: info@de-zaalheuvel.nl

Contributie: 

Volwassenen: € 10

Kinderen tot 18 jaar:  € 2,50

IBAN Rekeningnummer: NL75RBRB0920703283

T.n.v.  Buurtvereniging “De Zaalheuvel” te Velp

Kamer van Koophandel: 59701307

 Kascommissie-controle 2020

 Martien Peters

Marietje Balk

Gerrie Custers van Zwam {Reserve}